Verzuimcontroles gemeenten

Verzuimcontroles gemeenten

Snel en effectief

Gemeenten organiseren voor mensen met een WWB-uitkering trainingen en coachingsgesprekken om de re-integratie te bespoedigen. Activiteiten die gericht zijn op participatie, scholing en training. Het komt geregeld voor dat mensen die recht hebben op een WWB-uitkering verzuimen om aan de voor hen georganiseerde activiteiten deel te nemen. Daarmee verzuimen zij in het re-integratietraject.

Verzuimcontroles aan huis

Solutions verzorgt verzuimcontroles aan huis. Indien een melding voor 09.30 uur bij ons binnenkomt, dan zorgt Solutions dat de desbetreffende persoon nog diezelfde dag thuis bezocht wordt. Er wordt een bezoek gebracht door één van onze inspecteurs, waarbij een open en respectvolle wijze van benaderen voorop staat en met  inachtneming van de eisen die gesteld worden op het terrein van privacy en medisch beroepsgeheim. Na de controle ontvangt de gemeente voor 16.30 uur diezelfde dag een rapportage met daarin de bevindingen.

Verzuimcontroles van Solutions kunnen zowel op werkdagen als ook in het weekend en op feestdagen worden uitgevoerd.

In gesprek

Door de snelle interventiemethode van Solutions wordt een duidelijk signaal afgegeven dat er door de gemeente direct aandacht wordt geschonken aan het verzuim. Niet zelden vormen de verzuimcontroles een aanleiding om de volgende keren wel degelijk aanwezig te zijn bij de georganiseerde activiteiten.