Arbeidsgeschiktheidsbeoordeling voor WWB klanten

Vanuit een (WWB-)uitkeringssituatie

De kracht van Solutions schuilt in de benadering: de focus ligt altijd op dat wat een mens nog wel kan bij langdurige ziekte. In de beoordeling gaan we dan ook uit van arbeidsgeschiktheid, in plaats van – ongeschiktheid. Indien iemand langer dan twee jaar ziek is geweest, volgt een arbeidsgeschiktheidbeoordeling.

De mate van arbeidsgeschiktheid

Om de mate van arbeidsgeschiktheid te kunnen beoordelen wordt de persoon in kwestie opgeroepen om bij een van onze regionale oproeplocaties langs te komen. De verzekeringsarts onderzoekt de uitkeringsgerechtigde zowel medisch als  psychologisch en beoordeelt welke beperkingen hij of zij in het dagelijks leven ervaart. Naar aanleiding van de medische beoordeling, wordt het percentage arbeids(on)geschiktheid bepaald en wordt een Functionele Mogelijkheden Lijst door de verzekeringsarts ingevuld.

De arbeidsdeskundige stelt vervolgens een rapport op waarin de functies uitgesloten worden die te hoge eisen stellen aan de persoon in kwestie. Ook wordt een verzameling functies opgesteld die door de medewerker nog wel uitgevoerd kunnen worden. De verzekeringsarts beoordeelt vervolgens op grond van deze gegevens welke werkzaamheden geschikt zijn.

Zowel gemeente als uitkeringsgerechtigde ontvangen het arbeidsdeskundige rapport, welke bepalend is voor de WIA-uitkering.