Advies WMO / GPK / Inburgering / WWB- Participatie

Indicatieadvies

WMO, GPK, Inburgering & WWB

Solutions verzorgt naast claimbeoordelingen en re-integratietrajecten voor gemeenten ook (sociaal) medische adviezen ten behoeve van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet werk en bijstand (WWB), Wet inburgering en Regeling Gehandicaptenparkeerkaart (GPK/GPP).

Onze jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsdeskundig onderzoek stelt ons in staat om goed onderbouwde en deskundige adviezen te geven op wet- en regelgeving voor mensen met een beperking.

Wilt u meer weten over deze adviestrajecten? Vraag een adviesgesprek of meer informatie aan!