Publieke markt

Voor de publieke sector

Solutions is expertbedrijf op het terrein van de arbeids(on)geschiktheid. Sinds 2003 ontwikkelen en innoveren wij diensten op arbeidskundig, medisch en psychologisch gebied. Dit doen we voor zowel de private als voor de publieke sector. In de publieke sector maken onder andere het UWV en zeer veel gemeenten gebruik van de diensten van Solutions.

Solutions heeft een breed scala aan experts in dienst: arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en re-integratieconsulenten. Daarnaast hebben we een groot netwerk aan samenwerkingspartners [link].

Diensten publieke markt:

  • Re-integratie naar werk
  • Arbeidsgeschiktheidbeoordeling voor WWB klanten
  • Verzuimcontroles gemeenten
  • Advies WMO / GPK / Inburgering / WWB-participatie