Wet BeZaVa

Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

De wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters is ingesteld om het verzuim van en de arbeidsongeschiktheid van vangnetters terug te dringen. Vangnetters zijn voormalig werknemers die ziek zijn en om die reden een uitkering ontvangen. Vanaf 1 januari 2014 betaalt iedere werkgever een aparte premie voor de Ziektewet en de WGA Flex. Deze premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van de ex-werknemers in het verleden. De wet is er op gericht om de schade van de medewerker te verhalen bij de werkgever waar de schade is ontstaan, ongeacht of de desbetreffende werkgever hier invloed op heeft kunnen uitoefenen.

Als ondernemer krijgt u van het UWV bericht welke mensen ziek uit dienst zijn gegaan. Aan de hand van deze lijst wordt bepaald hoeveel gedifferentieerde premie Ziektewet u als ex-werkgever moet betalen. Deze premie wordt voor 12 jaar vastgelegd. Solutions kan ervoor zorgen dat u dit bericht voor bent, waardoor u een behoorlijke kostenbesparing kunt realiseren.

Indien u bericht krijgt van het UWV heeft u slechts vier weken de tijd om aanvullende informatie op te vragen. Solutions kan deze informatie namens u opvragen en direct handelen, waardoor u vroegtijdig bezwaar kunt aantekenen (indien nodig al binnen één week).