Snelle interventiediensten

Verzuim

Ziekteverzuim door een medewerker is niet in alle gevallen een transparant proces. Met name als een bedrijf aanleiding heeft om een ziektemelding te wantrouwen en het vermoeden heeft van ongeoorloofd verzuim. In dergelijke gevallen is het prettig om duidelijkheid te hebben.

Solutions verzorgt verzuimcontroles aan huis. Indien een melding voor 09.30 uur bij ons binnenkomt, dan zorgt Solutions ervoor dat de desbetreffende medewerker nog dezelfde dag thuis bezocht wordt. De verzuimcontroles worden alleen uitgevoerd  in opdracht van de werkgever. Medewerkers die een bezoek ontvangen van onze inspecteur worden altijd op een open en respectvolle wijze benadert, met  inachtneming van de eisen die gesteld worden op het terrein van de privacy en medisch beroepsgeheim. Na de controle ontvangt het bedrijf voor 16.30 uur diezelfde dag een rapportage met daarin de bevindingen.

Verzuimcontroles van Solutions kunnen zowel op werkdagen, als ook in het weekend en op feestdagen worden uitgevoerd.

In gesprek

Door de snelle interventiemethode van Solutions wordt een duidelijk signaal afgegeven dat er door het bedrijf direct aandacht wordt geschonken aan verzuimmeldingen. Niet zelden vormt de rapportage dan ook aanleiding voor werkgever en medewerker om met elkaar in gesprek te gaan.