Re-integratie tweede spoor

Re-integreren in een ander bedrijf

Als een medewerker na een langdurig ziekteverzuim weer (gedeeltelijk) kan terugkeren in het arbeidsproces, wordt eerst gekeken of dat mogelijk is binnen het eigen bedrijf. Als door de arbeidsdeskundige wordt vastgesteld dat terugkeer bij de eigen werkgever niet aan de orde is, moet de werkgever zich inspannen om voor de medewerker passend werk te vinden bij een ander bedrijf. Dit wordt ook wel re-integratie tweede spoor genoemd.

Solutions heeft vele jaren ervaring in het begeleiden van re-integratietrajecten eerste en tweede spoor. Professionele en ervaren re-integratiecoaches begeleiden de medewerker intensief in hun zoektocht naar werk bij een andere werkgever. Daarin worden zij ondersteund door een goed omschreven belastbaarheidrapport en een helder zoekprofiel.  Naast re-integratiecoaches heeft Solutions in iedere regio samenwerkingsverbanden met lokale trainingscentra en een zeer groot netwerk van regionaal werkende jobhunters.

Uitkeringsrechten

Solutions streeft er te allen tijde naar om de schade voor de werkgever zoveel mogelijk te beperken. Daarom worden de eventuele gevolgen van uitkeringsrechten van medewerker en kosten voor de werkgever op langere termijn vooraf duidelijk gemaakt. Op die manier is het re-integratietraject voor iedereen een helder en open proces.