Eerste hulp bij werknemersschulden

Eerste hulp bij financiële nood

Financiële nood; helaas bij teveel huishoudens aan de orde van de dag. Niet alleen bij werklozen, maar ook en veel bij mensen met een baan. Werknemers die in financiële problemen zitten, vormen in meerdere opzichten een risico voor het bedrijf. Een veelvoorkomende reactie van medewerkers met grote financiële problemen is verzuim van het werk.

Stress en depressieve klachten vormen vaak de aanleiding voor dit verzuim. Door een gebrek aan inzicht én overzicht belanden medewerkers van het ene in het andere probleem, waardoor ze minder goed presteren binnen de organisatie. Met name in  risicovolle beroepen is het dan zaak om snel te reageren.

De Eerste Hulp bij Financiële Nood van Solutions biedt uitkomst. Door snel in te grijpen en direct te handelen zorgen we er gezamenlijk voor dat  schuldeisers even op afstand blijven en er enige rust ontstaat. Samen met uw medewerker (en eventuele partner) brengen we in maximaal vier huisbezoeken de zaken op orde en zorgen we ervoor dat de structuur in de financiën terugkomt. Hierbij ligt de nadruk op het coachen en adviseren, niet op het overnemen van de boekhouding. Onze diensten bieden een vertrekpunt voor eventuele langdurige hulp.