Arbeidsdeskundig onderzoek

Inzicht en helderheid

Langdurige ziekte van een medewerker is voor zowel de werkgever als voor de desbetreffende medewerker erg vervelend. Afhankelijk van de aard van de ziekte kan een medewerker in veel gevallen toch voldoende betekenen voor de eigen of een andere organisatie.

Een arbeidsdeskundig onderzoek van Solutions verschaft helderheid. Een gespecialiseerd arbeidsdeskundige onderzoekt het verloop van het eerste ziektejaar, brengt in kaart wat de desbetreffende medewerker nog wel kan en wat reële verwachtingen zijn. Ook wordt de situatie getoetst aan de Poortwachter wet- en regelgeving. Dit betekent dat Solutions toetst of zowel de medewerker als de werkgever zich voldoende hebben ingespannen voor re-integratie, of alle kansen en mogelijkheden benut zijn en of er voldoende is meegewerkt aan het re-integratietraject.

De arbeidsdeskundige draagt in een adviesrapport mogelijkheden aan om de medewerker te laten terugkeren in het werkveld; in hetzelfde bedrijf of in een andere werkomgeving. Daarnaast adviseert de arbeidskundige over aanvullende acties en stappen die ondernomen kunnen worden.