Private markt

Voor de private markt

Solutions is expertbedrijf op het terrein van de arbeids(on)geschiktheid. Sinds 2003 ontwikkelen en innoveren wij diensten op arbeidskundig, medisch en psychologisch gebied. Dit doen we voor zowel de private als voor de publieke sector. In de private sector werkt Solutions onder andere voor grote sociale verzekeringsbanken en voor het bedrijfsleven.

Solutions heeft een breed scala aan experts in dienst: arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en re-integratieconsulenten. Ook beschikt Solutions over een groot netwerk aan samenwerkingspartners .

 Diensten voor de private markt:

  • Arbeidsdeskundig onderzoek
  • Poortwachtertoets
  • Re-integratie eerste spoor
  • Re-integratie tweede spoor
  • Verzuimcontrole
  • Advisering BeZaVa wetgeving
  • Eerste hulp bij werknemersschulden