Werkwijze

De aanpak van Solutions

Nadat u hebt besloten gebruik te maken van de diensten van Solutions, ontvangt u op zeer korte termijn een plan van aanpak. Aan de hand van het plan van aanpak wordt een dossier aangelegd van de medewerker in kwestie, waarna hij of zij wordt opgeroepen voor onderzoek. Solutions beschikt over oproeplocaties in het gehele land; uw medewerker hoeft dan ook nooit ver te reizen.

Naar aanleiding van het onderzoek wordt een rapport opgesteld, welke u na ongeveer twee weken van ons kunt verwachten. Aan de hand van dit medisch rapport bezoekt de arbeidskundige de medewerker en inventariseert welke beperkingen er zijn en welke werkzaamheden de medewerker nog wel kan uitvoeren.

Als blijkt dat er werkzaamheden binnen het eigen bedrijf zijn, wordt het eerste spoor re-integratietraject gestart. Blijkt dat er binnen het eigen bedrijf geen mogelijkheden zijn voor de medewerker, dan wordt het re-integratietraject tweede spoor opgestart.

Solutions stelt zich ten doel om:

  • verzekeraars te helpen de schade te beperken;
  • de kosten van langdurig zieke medewerkers voor bedrijven te beheersen;
  • langdurig zieke medewerkers te begeleiden naar passend werk.

Om deze doelen te realiseren, handelt Solutions snel, deskundig en efficiënt. Dat kan alleen met de juiste expertise in huis en in samenwerking met de beste samenwerkingspartners.