Disclaimer

Solutions! vpr heeft deze website met zorgvuldigheid opgezet, en dient in deze een informatief karakter met betrekking tot haar organisatie en de diensten die zijn aanbiedt.
Ondanks dat de teksten op de internetsite met zorgvuldigheid zijn samengesteld, kunnen eventuele foutieve weergave niet geheel worden uitgesloten. Derhalve kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze internetsite. Solutions! vpr tracht de website www.solutions-vpr.nl ten alle tijden voor een ieder vrij toegankelijk te houden, echter kan zij hiervoor geen garantie bieden dat de website ten allen tijde vrij toegankelijk zal zijn.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Solutions! vpr.
Het is derhalve niet toegestaan om tekens, teksten, foto´s of onderdelen van deze internet site te gebruiken zónder dat hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de eigenaar, Solutions! vpr.